• นางวิราภรณ์ ชูหมื่นไวย์
  WEBMASTER
  • นายธีระพัฒน์ สุทธิแสน
   WEBMASTER
  • นายวิรัตน์ พิมพา
   WEBMASTER
  • นางมณัฏฐยา ปั้นกาญจนโต
   CAMARA

WEBMASTER NEWS

ทีมงาน WEBMASTER TPN

ทีมงาน WEBMASTER TPN

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรียน คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ตอนนี้ระบบเว็บโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กำลังเข้าสู่เทคโนโลยี 4.0 ทุกท่านสามารถเข้ารับชมข่าวสารต่างๆได้ที่ www.tpn.ac.th ลิ้งเดียวกำได้ทุกอย่าง ขอบพระคุณมานะโอกาสนี้