ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

ผู้อำนวยการธราภรณ์ พรหมคช เขารับรางวัล ผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น รองผู้อำนวยการบุณฑริก ศรีบุญเรือง เข้ารับรางวัล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และ นางดวงฤทัย ชะดี เข้ารับรางวัล ครูดีเด่น จากท่านอำพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง...

Read more

กิจกรรมโรงเรียน

รับสมัครงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

TPN Special Programs Orientation 2023

00:03:02

กิจกรรมสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ

00:09:15

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต.อ.พ.น. 2565

00:04:16

กีฬาสี เตรียมพัฒน์นนท์เกมส์ 2565

00:08:51

โรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง2565

00:06:57

รวม 14 เพลง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

00:47:29

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

00:08:37

การนิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง ต.อ.พ.น. 2565

02:15:20

โรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง

00:07:11

สื่อรักเตรียมพัฒน์นนท์

00:23:22

เชฟอาหารจีน

00:04:36

TPN โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ตอน พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน(Ep1)

00:11:01

TPN ENGLISH PROGRAM

00:17:09

วิดีทัศน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ( VTR.TPN 62 )

00:06:13

หนังสั้น TPN เรื่อง "อีแรม"

00:38:04

MV เพลงรางวัลของครู

00:06:59

เชิดชูพระคุณครู Teachers (Full Version) : หนังครู 7-Eleven Thailand

00:08:58

ครูคุณธรรม

00:06:36

ครูผู้เสียสละ

00:09:29

ครูผู้เป็นดวงประทีปส่องทาง

00:10:38

ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart) : หนังครู 7- Eleven

00:11:18