Contact Info

รายละเอียดและช่องทางในการติดต่อโรงเรียน

Phone

02-595-1368

FAX

02-595-1240

Website

www.tpn.ac.th

Address

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ที่อยู่ : 98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

แผนที่