นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
4 แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ
5 ตัวอย่างการประเมินแบบสอบถามการควบคุมภายใน 3 ด้าน
6.1 แบบรายงาน ปย.1
6.2 แบบรายงาน ปย.2
6.3 แบบรายงานติดตาม ปย.2
6.4 แบบรายงาน ปอ.2
6.5 แบบรายงาน ปอ. 3
6.6 แบบรายงานติดตาม ปอ.3
6.7 แบบรายงาน ปอ. 1
ขั้นตอนการวิเคราะห์ตาม CSA(5ข้อ)
ตัวอย่าง ปอ.1
ตัวอย่าง ปอ.2
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตาม CSA(5ข้อ)
   
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240