นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
นโยบายโรงเรียน
มาตฐานการศึกษา
แบบฟอร์มโครงการ
 
  แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
ตัวอย่างแบบสรุปกิจกรรม PDF
ตัวอย่างแบบสรุปกิจกรรม WORD
แบบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
แบบสอบถามการประเมินกิจกรรม
 
 
แผนปฏิบัติงาน ปี 2557
แผนปฏิบัติงาน ปี 2558
แผนปฏิบัติงาน ปี 2559
 
 
 
   
   
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240