นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูธนาคุณ สันติเกื้อกูลวงศ์
 
ครูวิทวัส เอี่ยมผู้ช่วย ครูกัลยา อบสุวรรณ ครูจารุกิตต์ ชินนะประภา
     
ครูเรวัตร ชาลาพล ครูสมฤกษ์ อุ่นจันทร์ ครูไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
     
ครูกรสุดา ชิตรัตน์ ครูธนาขวัญ ไหวเทศ ครูวีณา เรี่ยวแรง
     
 
ครูธนากรณ์ เข็มกลัด ครูศุภณัฐ นุตมากุล  
     
     
     
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240