นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
หัวหน้าประจำกลุ่มงานแนะแนว
ครูศิริลักษณ์ บุญเพิ่ม
 
ครูอาภรณ์ ดวงขวัญ ครูสีนวล ศิริจันโท
   

ครูสอางค์ศรี ผโลดม

ครูณัฐนนท์ จิต์สนอง
   
ครูอาทิตย์ เพชรี ครูดุษฎี แม่นปีน
   

งานบรรณารักษ์

   
ครูนันท์นภัส ฟูคำ
   
 
 
 
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240