TPN News  

   

โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์

   

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยและคุณครูทุกท่าน

   

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางเรียน

   

5 ขั้นตอน การขอรับเอกสารผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.7 ออนไลน์

   

4 ขั้นตอน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Learn from Home

   

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

   

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

   

สวัสดีปีใหม่ 2564

   

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

   

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

   

ประกาศการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

   

ประกาศแจ้งปิดโรงเรียน

   

ประกาศแจ้งมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19

 

   

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

   

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

   

ห้องเรียนพิเศษ ICI Program ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

   

ดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา

   

สื่อออนไลน์ ทำแบบทดสอบพร้อมรับวุฒิบัตร

                            

                                                

                                     

 

                                        

 

   

คนเก่ง ต.อ.พ.น.

   

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

   

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
เลื่อนเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2562

.............................................................................................................................................................

ฟอร์มรายชื่อทอดผ้าป่าสามัคคี

 

.............................................................................................................................................................

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ นนทบุรี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

.............................................................................................................................................................

ฟอร์มแจ้งปัญหาอินเทอร์เน็ตเรียน
บุคลากรทุกท่านมีปัญหาขัดข้องทางในการใช้งานอินเทอร์เน็ตกรอกข้อมูลได้เลย

.............................................................................................................................................................

เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68
เกณฑ์การแข่งขัน สมัครแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

.............................................................................................................................................................

 

   

ประกาศรับสมัครงาน

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 22/01/2564 

 ประกาศผล :  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 9/1/2564

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ สาขาคณิตศาสตร์ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 22/12/63

 ประกาศผล :  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 22/12/63

ประกาศผล : ตำหน่งครูอัตราจ้าง

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาญี่ปุ่น งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 2/12/2563  

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสารวัตรนักเรียน 12/10/2563

 ประกาศผล : ตำแหน่งสารวัตรนักเรียน

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งบรายได้สถานศึกษา 5/10/2563

 ประกาศผล : 

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูสาขาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์        งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา   5/10/2563

          ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์  งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 ประกาศผล : 

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์และ ตำแหน่งครูอังกฤษ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 ประกาศผล : 

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนบริหารส่วนจังหวัดนนบุรี 

ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแน่งซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน 7/6/2563

ประกาศผล :  ตำแหน่งซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 28/5/2563 

ประกาศผล : ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 7/2/2563 

ประกาศผล : 

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ 23/05/2562 
    ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3/05/2562 
   ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางธราภรณ์  พรหมคช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

 

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

เว็บไซต์งานวิจัย TPN  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

เว็บไซต์นักศึกษาวิชาทหาร ต.อ.พ.น.  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

LogbookLTeacher  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

0947030
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
172
565
1959
941182
13907
31913
947030

Your IP: 18.234.247.75
2021-01-27 05:57
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี