TPN News  

   

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

   

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 แก้ไขรอบที่ 2

   

แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้าโรงเรียน

   

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP

วิธีการลงทะเบียนระบบ DEEP https://cdn.deep.go.th/manual/manual.html

ลงทะเบียนได้ที่  https://account.deep.go.th/account/auth/login

 

   

เตรียมพัฒน์นนท์พบผู้ปกครอง

   

8 แนวทางเตรียมความพร้อมของถานศึกษา การเปิดภาคเรียน

   

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

   

สื่อออนไลน์ ทำแบบทดสอบพร้อมรับวุฒิบัตร

                            

                                                

                                     

 

                                        

 

   

ขยายเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563

   

คนเก่ง ต.อ.พ.น.

   

ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

   

การดูแล ปรับปรุงแก้ไข อาคารสถานที่

   

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

   

4  กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยงานนิเทศติดตามและประเมินผล ได้จัดทำโครงการนิเทศเชิงรุก ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ได้ทำการนิเทศรับฟังการดำเนินงาน/กิจกรรม ผลความสำเร็จจากการบริหารจัดการของกลุ่มสาระกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สู่การพัฒนาส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนต่อไป [ดูภาพกิจกรรม]

   

ประกาศรับสมัครงาน

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์  งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 ประกาศผล : 

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์และ ตำแหน่งครูอังกฤษ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 ประกาศผล : 

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนบริหารส่วนจังหวัดนนบุรี 

ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแน่งซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน 7/6/2563

ประกาศผล :  ตำแหน่งซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 28/5/2563 

ประกาศผล : ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 7/2/2563 

ประกาศผล : 

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ 23/05/2562 
    ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3/05/2562 
   ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางธราภรณ์  พรหมคช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

 

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

เว็บไซต์งานวิจัย TPN  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

เว็บไซต์นักศึกษาวิชาทหาร ต.อ.พ.น.  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

LogbookLTeacher  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

0809431
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
107
661
5515
793069
6105
36761
809431

Your IP: 3.235.107.209
2020-08-08 03:07
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี