ดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา  

   

Secondary Grading System  

 

   

สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564

   

รายงานผลการตรวจ ATK ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน

   

รับสมัครเรียนนักเรียนใหม่ ม.1และม.4

   

ประกาศ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19-21 มกราคม 2565

   

การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ (ฉบับที่2)

   

ขั้นตอนการดำเนินการของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันโควิด 19

   

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เนื่องในสัปดาห์วันครู

คณะผู้บริหาร และคณะครู เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องในสัปดาห์วันครู

   

กำหนดและขั้นตอนการรายงานผลการเรียนระหว่าง ภาคเรียนที่ 2/2564

   

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

   

ค่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

 

ค่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สนใจเพื่อตะลุยโจทย์เตรียมสอบในระดับชั้นม.1 และ ม.4 สามารถศึกษาข้อมูลและสมัครผ่าน QR code หรือกด Link สมัครได้เลย
   

รับสมัครนักเรียนสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

   

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

   

สวัสดีปีใหม่ 2565

   

ตารางสอบและสถานที่สอบกลางภาค 2/2564

   

ขอแสดงความยินดี แก่นางสาวธัญชนก ไผ่กอ

   

รับสมัครการทดสอบภาษาอังกฤษ แบบ Online TU-SET และ TU-GET (PBT)

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครการทดสอบภาษาอังกฤษ แบบ Online 2 รูปแบบ ดังนี้

1. TU-SET --> การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมทั่วไป

2. TU-GET (PBT) --> การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อยื่นมหาลัยสำหรับนักเรียนม.5-6

จัดสอบวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้สอบที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองและยื่นมหาวิทยาลัยได้  รับสมัครวันนี้ - 3 ธันวาคม 2564

 

   

การจัดการเรียนการสอน นักเรียนห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

   

ตารางเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

   

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

   

ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ Secondary Grading System (SGS) สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

   

คู่มือการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

   

สื่อออนไลน์ ทำแบบทดสอบพร้อมรับวุฒิบัตร

 แบบทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 『日本語能力試験N5レベル』                แบบทดสอบออนไลน์ "แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564                     แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย      

  แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "การวิจัยทางการศึกษา"                                                             แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส "C'est la France"                                           แบบทดสอบออนไลน์ Knowledge about STEM Education              
แบบทดสอบการประยุกต์ใช้ร้อยละในชีวิตประจำวัน                                                                   แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ "Renewal of English"                                                              แบบทดสอบศิลปะน่ารู้                                                                                                    แบบทดสอบจิตวิทยาพื้นฐาน                                                                                            แบบทดสอบความรู้ เรื่อง "walking tour around the world"        

แบบทดสอบ Exercise Style New-normal                                                                          แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ประวัติวันตรุษจีน"                                                                       แบบทดสอบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                          แบบทดสอบภูมิศาสตร์ประเทศไทย  

   
   

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14/1/ุ64 

 

   เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย จำนสน 16 รายการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี วันที่ 15/12/636

 

   เสนอราคาการหาผู้ประกอบการร้านขนมหวานและร้านอาหารญี่ปุ่น(ภายในโรงอาหาร) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  วันที่ 15-20 /5/2563 

 

ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา ณ  ประเทศสาธาณณรัฐสิงคโปร์  โครงการ  Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2020 

วันที่ 23 -27 มีนาคม 2563

  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน จำนวน 32 รายการ ปีงบประมาณ 2565 10/1/65 

 

 

   

ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศผลการคัดเลือก  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 25/1/2565

 

    ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งบรายได้สถานศึกษา 25/1/2565

 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนและเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน 24/2/2564

   ประกาศผล : 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร่าว ตำแหน่งซ่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน 6/8/64 

   ประกาศผล : 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน 28/5/2564 

 ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน

         ประกาศผล :  ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน  

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1/6/2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   

        ประกาศผล :  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาสังคมศึกษา  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์)แข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา นาฏศิลป์ 

 ประกาศผล : ตําแหน่งครูอัตราจ้างนาฏศิลป์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 23/4/2564 

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้างคหกรรม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10/03/2564 

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   

                             ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา 19/02/2564 

 ประกาศผล : 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา 26/01/2564 

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 22/01/2564 

 ประกาศผล :  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 9/1/2564

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางธราภรณ์  พรหมคช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

 

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

เว็บไซต์งานวิจัย TPN  

   

ระบบคลังความรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

เว็บไซต์นักศึกษาวิชาทหาร ต.อ.พ.น.  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

LogbookLTeacher  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

1633532
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
5790
24830
33459
1579111
72653
24034
1633532

Your IP: 3.87.250.158
2022-01-27 03:25
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี