TPN News  

   

เตรียมพัฒน์นนท์พบผู้ปกครอง

   

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP

วิธีการลงทะเบียนระบบ DEEP https://cdn.deep.go.th/manual/manual.html

ลงทะเบียนได้ที่  https://account.deep.go.th/account/auth/login

 

   

แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้าโรงเรียน

   

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

   

8 แนวทางเตรียมความพร้อมของถานศึกษา การเปิดภาคเรียน

   

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

   

สื่อออนไลน์ ทำแบบทดสอบพร้อมรับวุฒิบัตร

                            

                                                

                                     

 

                                        

 

   

ขยายเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563

   

คนเก่ง ต.อ.พ.น.

   

ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

   

การดูแล ปรับปรุงแก้ไข อาคารสถานที่

   

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

   
   

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เสนอราคาการหาผู้ประกอบการร้านขนมหวานและร้านอาหารญี่ปุ่น(ภายในโรงอาหาร) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  วันที่ 15-20 /5/2563 

 

ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา ณ  ประเทศสาธาณณรัฐสิงคโปร์  โครงการ  Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2020 

วันที่ 23 -27 มีนาคม 2563

 

 รูปแบบการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ วันที่ 18/07/2562 

 

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิด All in one พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและการติดตั้งระบบจำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23/05/2562 

 ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการจดัทศันศึกษา ณ ประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร์ โครงการ Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2019 วันที่ 17/12/2561 

  ขอบเขตของงาน(TOR)ในการคัดเลือกผู้รับเหมาจัดหาครูต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังฤษ ภาษาจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3  วันที่ 12/11/2561 

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ในการคัดเลือกผู้รับเหมาจัดหาครูต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังฤษ ภาษาจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3  วันที่ 8/11/2561 

  ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินการจัดค่าย STEM Education Camp ของนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
วันที่ 22/08/2561 

   

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์และ ตำแหน่งครูอังกฤษ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 ประกาศผล : 

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนบริหารส่วนจังหวัดนนบุรี 

ประกาศผล : 

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแน่งซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน 7/6/2563

ประกาศผล :  ตำแหน่งซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 28/5/2563 

ประกาศผล : ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 7/2/2563 

ประกาศผล : 

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มคณิตศาสตร์ 24/12/2562 

   ประกาศผล : 

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  15/11/2562

       ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ 18/06/2562 

     ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ 23/05/2562 
    ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3/05/2562 
   ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางธราภรณ์  พรหมคช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

 

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

เว็บไซต์งานวิจัย TPN  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

เว็บไซต์นักศึกษาวิชาทหาร ต.อ.พ.น.  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

LogbookLTeacher  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

0778850
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
911
1149
5352
761244
12285
65741
778850

Your IP: 3.226.97.214
2020-07-10 13:57
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี