นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
         
 
 
  นายโชคดี  วิหคเหิร
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
       
       
 
 
  นายเอนก นิลฉาย
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ แผนงานและบุคคล
       
       
 
 
  นางอารมย์ ระเบียบดี
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
       
       
 
 
  นายศุภวัฒน์ วลัยเลิศ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
       
       
 
 
  นายดำรง ศรพรม
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
       
       
       
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240