การประชุม  

   

การรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

   

กำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

   

หนังสือรับรองการพักอาศัยประกอบการสมัครเรียน

   

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

   

ห้องเรียนพิเศษ ICI Program ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

   

สูจิบัตรงานวันเกียรติยศ 'เพชรพระเกี้ยวน้อย' ประจำปีการศึกษา 2563

   

"เพชรพระเกี้ยวน้อย" ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทบุคคลหรือองค์กร

   

"เพชรพระเกี้ยวน้อย" ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทครูและบุคลากร

   

"เพชรพระเกี้ยวน้อย" ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียน

   

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยและคุณครูทุกท่าน

   

แนวทางปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

   

สวัสดีปีใหม่ 2564

   

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

   

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

   

ดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา

   

สื่อออนไลน์ ทำแบบทดสอบพร้อมรับวุฒิบัตร

                            

                                                

                                     

 

                                        

 

   

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

   

คนเก่ง ต.อ.พ.น.

   

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

   
   

ประกาศรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10/03/2564 

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   

                             ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา 19/02/2564 

 ประกาศผล : 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา 26/01/2564 

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 22/01/2564 

 ประกาศผล :  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 9/1/2564

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ สาขาคณิตศาสตร์ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 22/12/63

 ประกาศผล :  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 22/12/63

ประกาศผล : ตำหน่งครูอัตราจ้าง

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาญี่ปุ่น งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 2/12/2563 

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสารวัตรนักเรียน 12/10/2563 

 ประกาศผล : ตำแหน่งสารวัตรนักเรียน

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งบรายได้สถานศึกษา 5/10/2563 

 ประกาศผล : 

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูสาขาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์        งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา   5/10/2563 

          ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์  งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 ประกาศผล : 

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์และ ตำแหน่งครูอังกฤษ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 ประกาศผล : 

 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนบริหารส่วนจังหวัดนนบุรี 

ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแน่งซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน 7/6/2563 

ประกาศผล :  ตำแหน่งซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 28/5/2563 

ประกาศผล : ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 7/2/2563 

ประกาศผล : 

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ 23/05/2562 
    ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3/05/2562 
   ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางธราภรณ์  พรหมคช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

 

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

เว็บไซต์งานวิจัย TPN  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

เว็บไซต์นักศึกษาวิชาทหาร ต.อ.พ.น.  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

LogbookLTeacher  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

1031203
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
390
821
3079
1017550
17008
43722
1031203

Your IP: 35.171.164.78
2021-04-14 08:40
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี