นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
    ขอบอบคุณท่านผู้ปกครองและคุณครุทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการจัดประชุมวันสื่อสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/ 2559
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์    
     ท่านผู้อำนวยการนรากร ไหลหรั่ง เป็นประธานในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (18 สิงหาคม 2559)
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าทดสอบประเมิน การใช้ทักษะภาษาในกลุ่มประเ ทศอาเซียน นายพสิษฐ์ ชัยงาม ได้รับรางวัลเหรียญทองการทด สอบทักษะภาษาจีน
 
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 84 พรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2559)
 
กิจกรรมวันอาเซียน (8 สิงหาคม 2559)
 
การแข่งขันเยาวชนหุ่นยนต์บังคับมือ ZEER-TRTC 
(25-26 มิถุนายน 2559)
   กิจกรรมอื่นๆ     
รับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และดนตรีไทย 1 อัตรา 22/8/2559   อ่านรายละเอียด
การปิดช่องทางเข้าบริเวณโรงเรียนด้านทิศใต้ 18/8/2559
รายชื่อนักเรียนชั้นเลื่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนชั้นเลื่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ การจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นเลื่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559
  อ่านต่อ...    
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559(กรณีพิเศษ) 23/8/2559
รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 4/5/2559
รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา10/4/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา10/4/2559
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อ  4/3/59
รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน1 อัตรา  อ่านต่อ  18/2/59
รับสมัครครู อัตราจ้าง(ภาษาจีน) งบประมาณ อบจ.1 อัตรา  อ่านต่อ  5/2/59
  อ่านต่อ...    
 
 
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน (ทั่วไป)
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน (ห้องเรียนพิเศษ)
 
   คู่มือประชาชน
 
1-การรับนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกของนักเรียน
5-การขอลาออก
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 
   แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
 
ขอลาพักการเรียน
ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
คำร้องขอใบรับรอง
แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
 
   บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
 
บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
 
     
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240