นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
งานเตรียมพัฒน์ นนท์ สัมพันธ์ 59
 
การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
 
พิธีปัจฉิม นักเรียนชั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558
 
การแข่งขันการออกแบบตัดชุดรีไซเคิล ของนักเรียนชั้นม.4
   กิจกรรมอื่นๆ     
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าม.1 ปีการศึกษา 2559 (ในเขตพื้นที่บริการ)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าม.1 ปีการศึกษา 2559 (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน 2/2558  
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558
                               ม.ต้น      ม.ปลาย        รายชื่อเรียงตามห้องสอบ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ำรายวิชาครั้งที่ 2/2558
โครงสร้างแบบทดสอบและรูปแบบกระดาษคำตอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3  
โครงสร้างแบบทดสอบและรูปแบบกระดาษคำตอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6  
รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 4/5/2559
รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา10/4/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา10/4/2559
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อ  4/3/59
รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน1 อัตรา  อ่านต่อ  18/2/59
รับสมัครครู อัตราจ้าง(ภาษาจีน) งบประมาณ อบจ.1 อัตรา  อ่านต่อ  5/2/59
 
 
   
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ทั่วไป)
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ห้องเรียนพิเศษ)
 
   คู่มือประชาชน
 
1-การรับนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกของนักเรียน
5-การขอลาออก
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
   แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
 
ขอลาพักการเรียน
ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
คำร้องขอใบรับรอง
แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
   บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
 
บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
 
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240