ดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา  

   

Secondary Grading System  

 

   

เตรียมพัฒน์ นนท์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

   

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564

   

ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ Secondary Grading System (SGS) สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

   

งานเกษียณอายุราชการคุณครูเกวรินทร์ ภิรมย์ญาณ และคุณครูนพวรรณ ศิริมาศ "เตรียมพัฒน์นนท์ รวมใจ กตเวทิต

   

"กษณเวียน...เกษียณวาร ชุลีกราน ปูชนีย์ศรีเตรียมพัฒน์นนท์"

   

คู่มือการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

   

หนังสือที่ระลึกงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (e-book)

   

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี

   

พิธีมอบโล่รางวัล กิตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

   

รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2563

   

เตรียมพัฒน์นนท์ ขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันเคียงข้างร่วมพัฒนา

   

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ. ธราภรณ์ พรหมคช

   

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1

   

แนวทางการคืน ลด ช่วย ผ่อน

   

Back To SCHOOL

   

ขอแสดงความยินดีแก่ลูกพระเกี้ยวน้อยที่ได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่

   

ขอแสดงความยินดีลูกพระเกี้ยวน้อย

   

สื่อออนไลน์ ทำแบบทดสอบพร้อมรับวุฒิบัตร

 แบบทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 『日本語能力試験N5レベル』                แบบทดสอบออนไลน์ "แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564                     แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย      

  แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "การวิจัยทางการศึกษา"                                                             แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส "C'est la France"                                           แบบทดสอบออนไลน์ Knowledge about STEM Education              
แบบทดสอบการประยุกต์ใช้ร้อยละในชีวิตประจำวัน                                                                   แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ "Renewal of English"                                                              แบบทดสอบศิลปะน่ารู้                                                                                                    แบบทดสอบจิตวิทยาพื้นฐาน                                                                                            แบบทดสอบความรู้ เรื่อง "walking tour around the world"        

แบบทดสอบ Exercise Style New-normal                                                                          แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "ประวัติวันตรุษจีน"                                                                       แบบทดสอบความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                          แบบทดสอบภูมิศาสตร์ประเทศไทย  

   

แนวทางปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

   
   

ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน 24/2/2564

   ประกาศผล : 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร่าว ตำแหน่งซ่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน 6/8/64 

   ประกาศผล : 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน 28/5/2564 

 ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน

         ประกาศผล :  ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงประจำสำนักงาน  

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1/6/2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   

        ประกาศผล :  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาสังคมศึกษา  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์)แข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา นาฏศิลป์ 

 ประกาศผล : ตําแหน่งครูอัตราจ้างนาฏศิลป์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 23/4/2564 

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้างคหกรรม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10/03/2564 

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   

                             ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา 19/02/2564 

 ประกาศผล : 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา 26/01/2564 

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 22/01/2564 

 ประกาศผล :  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 9/1/2564

 ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางธราภรณ์  พรหมคช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

 

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

เว็บไซต์งานวิจัย TPN  

   

ระบบคลังความรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

เว็บไซต์นักศึกษาวิชาทหาร ต.อ.พ.น.  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

LogbookLTeacher  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

1511066
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
191
639
3807
1494357
23796
16269
1511066

Your IP: 3.236.232.99
2021-10-23 08:47
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี