นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 
การประชุมสัมนา โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.
 
ค่ายบูรณาการ ม.4-6 (Integrated Camp)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
ค่ายคณิตศาสตร์ ม.3
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค่ายภาษาอังกฤษ ม.2 (English Camp For Gifted 2)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 (Science Camp For Gifted 1)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   กิจกรรมอื่นๆ     
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส ภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่2
   -กำหนดการสอบแก้ตัว        ม.1      ม.2      ม.3       ม.4       ม.5       ม.6

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส ภาคเรียนที่ 1/2558  ครั้งที่ 1

กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558        - ม.ต้น      - ม.ปลาย  
ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/ 2558

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยนักเรียน 2 ชั้น 10 ห้อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

รับสมัครครู อัตราจ้าง งบประมาณ อบจ. 2 อัตรา   อ่านต่อ  30/10/2558
 
 
 
 
 
 
   
   คู่มือประชาชน
 
1-การรับนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกของนักเรียน
5-การขอลาออก
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
   แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
 
ขอลาพักการเรียน
ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
คำร้องขอใบรับรอง
แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
   บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
 
บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240