นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยนักเรียน 2 ชั้น 10 ห้อง โรงเรียนเตรียมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

-- ยังไม่มีการรับสมัครงานค่ ะ--
วันที่ กิจกรรม
1 นักเรียนม.1 และม.4 เรียนปรับพื้นฐาน
  *** นักเรียนมาเข้าแถวตามเวลาปกติ 7.30 น.
6 ม.1 อบรมคุณธรรม เข้าค่ายพุทธบุตร
ม.4 เข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
7 ม.1 เข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ม.4 อบรมคุณธรรม เข้าค่ายพุทธบุตร
8 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1
9 ลงทะเบียน-มอบตัวนักเรียน ม.3 และ ม.5
10 ลงทะเบียน-มอบตัวนักเรียน ม.2 และ ม.6
11-12 ครูอบรมงานวิจัย
12 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4
14 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
29 เลือกตั้งประธานนักเรียน
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240