นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยนักเรียน 2 ชั้น 10 ห้อง โรงเรียนเตรียมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ประกาศผล รายชื่อนักเรียนม.3 เดิม เรียนต่อม.4 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่1
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน 2/2557 (สำหรับนักเรียน)
-- รับสมัครครูต่างชาติ(Native Speaker) คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -- อ่านรายละเอียด
วันที่ กิจกรรม
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และรายงานตัว
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.4
5 จับฉลากนักเรียนเข้า ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ(ถ้ามี) ประกาศผลและรายงานตัว
8 มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ทุกประเภท
9 มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ทุกประเภท
มอบตัวนักเรียน ม.3 เดิม เพื่อศึกษาต่อ ม.4
27-1 พ.ค. นักเรียนม.1 และม.4 เรียนปรับพื้นฐาน
  *** นักเรียนมาเข้าแถวตามเวลาปกติ 7.30 น.
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240